กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสายยนต์ เสือสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอานันท์ วานยุทโช
ครูอัตราจ้าง