สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
"เทียนส่องในปากเสือ"