กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพรชัย สีผาย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวกฤษพร อยู่พูน
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิศักดิ์ ผลเจริญ
ครูอัตราจ้าง