รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
134 หมู่ 2   ตำบลโคกสลุง  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
เบอร์โทรศัพท์ 036483118 เบอร์แฟกส์ 036483118
Email : ksw.salung@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :